Ít bán Mango lắm.. Nhưng khi bán là hàng phải xịn, đẹp ah. Jacket của Mango, hồng ngọt và tây quá. Đẹp lắm, hàng về đủ trong hôm nay nhen. 2 size XS, S.

Return to Previous Page
close